Στατιστικά στοιχεία διοργανώσεων & Επιδόσεις ανά ηλικία

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε στατιστικά στοιχεία από τις διοργανώσεις του Υμηττός Έπικ όπως και τις καλύτερες επιδόσεις ανά ηλικία από 18 ετών μέχρι και 69. Η διαδρομή του αγώνα είναι απόλυτα σταθερή όλες τις χρονιές έτσι ώστε οι επιδόσεις να είναι συγκρίσιμες.

Στατιστικά στοιχεία συμμετοχής ανά διοργάνωση (Υμηττός ΕΠΙΚ)

Καλύτερες επιδόσεις ανά ηλικία